Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa predajom nehnuteľností a prevádzkovaním kaviarní