Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá medzinárodnou kamiónovou dopravou s vývozom tovaru najmä vrámci južnej Európy.