Charakteristika spoločnosti

Sme spoločnosť zaoberajúca sa IT riešeniami pre B2B sféru. Sme zmluvným partnerom spoločnosti Google kde pracujeme na projekte Google Business View a tiež sa zaoberáme tvorbou webstránok pre súkromný aj verejný sektor.