Charakteristika spoločnosti

Sme výdajňa zdravotníckych pomôcok od roku 2004 so sídlom v Bratislave. Zaoberáme sa výdajom pomôcok na lekárske poukazy a na voľný predaj. Okrem zdravotníckych pomôcok ponúkame aj športový materiál na voľno predaj.

Ponuky práce: ALNIST, s. r. o.

1 - 1 z 1