Voľné pozície

Zaujímate sa o poisťovníctvo a chcete pracovať pre lídra na trhu? V Allianz - Slovenskej poisťovni môžete nájsť uplatnenie na pozíciách s rôznym zameraním. Zamestnanci a obchodní zástupcovia na celom Slovensku sa starajú o vývoj, zlepšovanie a predaj špičkových poistných produktov a služieb v oblastiach životného a úrazového poistenia, poistenia privátneho majetku a motorových vozidiel, poistenia zodpovednosti a tiež v oblasti poistenia priemyslu a podnikateľov.

 1. Referent junior pre správu skupinových poistení
 2. Brigádnik pre odbor finančných aktuárov
 3. Referent junior pre oddelenie správy neživotného poistenia
 4. IT špecialista obchodu
 5. Špecialista retailového poistenia - pobočka Žilina
 6. Junior špecialista obstarávania
 7. Špecialista pre finančné investície - polovičný úväzok
 8. Špecialista pre finančné investície
 9. Špecialista retailového poistenia - pobočka Trnava
 10. Špecialista reportingu pre finančné investície
 11. Špecialista technickej podpory - Nitra
 12. Špecialista technickej podpory - Bratislava
 13. Senior expert pre finančné investície