Voľné pozície

Zaujímate sa o poisťovníctvo a chcete pracovať pre lídra na trhu? V Allianz - Slovenskej poisťovni môžete nájsť uplatnenie na pozíciách s rôznym zameraním. Zamestnanci a obchodní zástupcovia na celom Slovensku sa starajú o vývoj, zlepšovanie a predaj špičkových poistných produktov a služieb v oblastiach životného a úrazového poistenia, poistenia privátneho majetku a motorových vozidiel, poistenia zodpovednosti a tiež v oblasti poistenia priemyslu a podnikateľov.

  1. Referent pre registráciu poistných udalostí
  2. Brigádnik pre skupinu LPU škody na zdraví
  3. Vedúci oddelenia IT Helpdesk
  4. Právnik/Právnička na oddelení likvidácie poistných udalostí
  5. Brigádnik/Brigádnička pre Call centrum - Martin
  6. Klientsky poradca - pobočka Trnava
  7. Brigádnik/Brigádnička pre Call centrum - Bratislava

Ponuky spoločnosti e-mailom