Voľné pozície

Zaujímate sa o poisťovníctvo a chcete pracovať pre lídra na trhu? V Allianz - Slovenskej poisťovni môžete nájsť uplatnenie na pozíciách s rôznym zameraním. Zamestnanci a obchodní zástupcovia na celom Slovensku sa starajú o vývoj, zlepšovanie a predaj špičkových poistných produktov a služieb v oblastiach životného a úrazového poistenia, poistenia privátneho majetku a motorových vozidiel, poistenia zodpovednosti a tiež v oblasti poistenia priemyslu a podnikateľov.

  1. Metodik špecialista pre DMS
  2. Pricing Actuary/Poistný matematik pre Odbor Portfólio manažmentu
  3. Referent junior v skupine telefonickej registrácie poistných udalostí - Banská Bystrica
  4. Metodik špecialista pre transferové oceňovanie
  5. Dátový analytik/Data Scientist
  6. Dátový inžinier/Data Engineer
  7. Referent junior - operátor Call centra