Voľné pozície

Zaujímate sa o poisťovníctvo a chcete pracovať pre lídra na trhu? V Allianz - Slovenskej poisťovni môžete nájsť uplatnenie na pozíciách s rôznym zameraním. Zamestnanci a obchodní zástupcovia na celom Slovensku sa starajú o vývoj, zlepšovanie a predaj špičkových poistných produktov a služieb v oblastiach životného a úrazového poistenia, poistenia privátneho majetku a motorových vozidiel, poistenia zodpovednosti a tiež v oblasti poistenia priemyslu a podnikateľov.

  1. Špecialista finančných trhov
  2. Interný audítor
  3. Likvidátor poistných udalostí
  4. Regionálny klientsky poradca - Ružomberok
  5. Klientsky poradca - pobočka Žilina
  6. Devízový likvidátor
  7. Aktuár pre oddelenie neživotného poistenia

Ponuky e-mailom