Charakteristika spoločnosti

Allianz-dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. je členom skupiny Allianz a vznikla 28.9.2004. Týmto dátumom je právnou entitou a stala sa samostatnou akciovou spoločnosťou, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia v zmysle zákona č.43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení. Spoločnosť je dlhodobým lídrom na trhu dôchodkového sporenia.

Ponuky práce: Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

1 - 1 z 1