Charakteristika spoločnosti

Allen & Overy Bratislava bola prvou anglickou medzinárodnou právnickou pobočkou v Bratislave. Postupom času sa stala vďaka svojej dobrej povesti budovanej na kvalite a oddanosti lídrom na slovenskom trhu.
Allen & Overy Bratislava poskytuje právnické služby miestnym a medzinárodným spoločnostiam, finančným a vládnym inštitúciám.