Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa medzinárodnou kamiónovou dopravou, sprostredkovaním dopravy a obchodnou činnosťou