Charakteristika spoločnosti

Služby v oblasti opravy motorových vozidiel a pomoc pri likvidácií poistných udalostí