Charakteristika spoločnosti

Medzinárodná a vnútroštátna preprava( osbná, autobusy, autoservis)