Charakteristika spoločnosti

stavebná spoločnosť v oblasti pozemných stavieb