Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť podnikajúca v gastronómii