Poradíme Vám?

Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť ALERT, s.r.o. vydáva manažérsku literatúru, knihy a časopisy v edícii PRÍBEHY ÚSPEŠNÝCH a ÚSPEŠNÍ MANAŽÉRI.

Zobraziť celú charakteristiku
Vydavateľstvo vzniklo v roku 2012 ako firma, ktorej predmetom činnosti bolo vydávať periodiká, knihy a publikácie určené prevažne pre slovenských podnikateľov. Začali sme v septembri roku 2012 vydaním časopisu Úspešní manažéri. Náš časopis nadväzoval na vyše trojročnú tradíciu skupiny rovnomenného názvu na Facebooku.

Naším cieľom je poskytovať slovenským i zahraničným podnikateľom a verejnosti to najlepšie z toho, na čom je postavený manažment. Čerpáme výlučne z praxe a zo skúseností a znalostí našich autorov, z ktorých veľká väčšina úspešne pôsobí na slovenskej i nadnárodnej scéne. Chceme medzi našimi čitateľmi šíriť ideu čestného podnikania, ktoré je založené na etike, pracovitosti a zdravom rozume. Jedná sa o ľudí dobrej vôle, pre ktorých slová ako slušnosť, česť a dôvera nie sú len prázdnymi frázami.

Našou víziou je pomocou našich vydaných kníh, periodík a internetovej domény vytvoriť na Slovensku komunitu úspešných a čestných ľudí, ktorí sa so svojimi úspechmi nebudú báť pochváliť doma i v zahraničí. Veríme, že práve títo ľudia vytvárajú budúcnosť tejto krajiny.

Skryť celú charakteristiku

Ponuky práce: ALERT, s.r.o.

1 - 1 z 1