Spoločnosť ALCAST - Aluminium Foundry, s.r. o. sa zaoberá presným tlakovým liatím výrobkov z hliníkových zliatin pre automobilový, elektrotechnický a plynárenský priemysel. V súčasnosti je Alcast jednou z tlakových zlievarní na Slovensku, s perspektívou ďalšieho rastu tak po technologickej ako aj kapacitnej stránke. Naša spoločnosť disponuje vlastnou nástrojárňou, zameranou na výrobu a opravy tlakových foriem na odliatky z hliníka, vstrekovacích foriem na plasty, ako aj ostrihovacích nástrojov a náhradných dielov pre zlievarne.


Ponuky spoločnosti e-mailom