Charakteristika spoločnosti

výroba kukuričných trubičiek plnených krémom