Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť pôsobiaca v automobilovom priemysle