Charakteristika spoločnosti

Naša spoločnosť prevádzkuje, okrem iných činností, úspešný koncept FINE CAFÉ.