Charakteristika spoločnosti

spoločnosť podniká v oblasti stavebníctva - povrchová úprava kovov. Otryskávanie, metalizácia, prášková lakovňa