Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária AK GG, s.r.o.
je advokátskou kanceláriou so zameraním na obchodné, občianske, správne, trestné, rodinné a pracovné právo.