Charakteristika spoločnosti

organizácia a realizácia jazykových kurzov pre deti materských škôl