Charakteristika spoločnosti

Nutriadapt poskytuje najpokročilejší výživový systém zameraný na riadenie hmotnosti človeka, odborné poradenstvo vrátane diétnych odporúčaní na základe Metabolickej diagnostiky.