Charakteristika spoločnosti

AIH International je partnerskou spoločnosťou AIH Južná Afrika, najväčšieho poradcu v automobilovom priemysle. Rozhodli sme sa rozšíriť naše aktivity do Európy a tak sa stať úspešným hráčom v priemyselnom poradenstve. Naše produktové portfólio siaha od logistického poradenstva, po poskytovanie a rozvoj konzultantov pre vývoj produktov, až po možnosť realizácie kompletného nového plánovania od štúdie realizácie až po projekt na kľúč. Okrem klasických nástrojov používame aj inteligentné algoritmy, ktoré používame na optimalizáciu v hodnotovom reťazci. Našimi zákazníkmi sú okrem tradičných výrobcov OEM a Tier1 aj logistické spoločnosti a predovšetkým malé a stredné podniky.