Charakteristika spoločnosti

Vytvárame inteligentné mapové aplikácie, ktoré rozširujú dáta zákazníka o priestorový rozmer a vizualizujú ich interaktívnou formou. Pracujeme na zaujímavých projektoch v sektoroch B2G a B2B v oblasti vizualizácie a práce s priestorovými dátami, real-time sledovanie vozidiel a rozbiehame projekty v oblasti IoT.