Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Agrotisa spol. s r.o. bola založená v roku 1995, ako spoločnosť, ktorá sa zaoberala a zaoberá poľnohospodárskou činnosťou – RASTLINNÁ VÝROBA.
V súčasnosti spoločnosť obhospodaruje 640 ha. Poľnohospodárska pôda sa nachádza v katastroch: Kráľovský Chlmec, Svätuše, Horeš, Svinica, Biel, Dobra, Pribeník, Vojka.
Na tejto ploche pestuje: kukurica, pšenica, sója, cirok, slnečnica.