Charakteristika spoločnosti

Je poľnohospodárstvo oblasť, ktorá Ťa zaujíma? Chceš mať možnosť ovplyvniť rozvoj a rast novej spoločnosti a byť súčasťou tímu, kde uplatníš svoje odborné skúsenosti? Potom táto pozícia je práve pre Teba. Práca v rámci tejto pozície je veľmi zaujímavá a zároveň zodpovedná. Pýtate sa prečo? Máme pomerne vysoké nároky na kvalitu servisu voči našim partnerom, s ktorými si v každodennom kontakte.
AgroVIR je inovatívna softwarová spoločnosť, ktorá vyvinula a stále inovuje nezávislí software a aplikácie na správu a riadenie poľnohospodárskych spoločností. Prostredníctvom nášho software.u môžu poľnohospodári prijímať efektívnejšie rozhodnutia za kratší čas, čo môže viesť k vyšším výnosom a trvalo udržateľnému hospodáreniu.