Charakteristika spoločnosti

Sme spoločnosť poskytujúca služby v poľnohospodárstve, túto činnosť vykonávame od r. 2005. Máme dlhodobú skúsenosť v danom odbore.