Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa rastlinnou a živočíšnou výrobou v ekologickom systéme hospodárenia . Hospodárime na výmere 2150 ha a v živočíšnej výrobe sa špecializujeme na chov dojníc a oviec .