Charakteristika spoločnosti

Agropotravinárske družstvo Malčice je moderným rastúcim poľnohospodárskym podnikom. Zaoberáme sa produkciou a skladovaním obilnín, kukurice, repky a iných plodín. Disponujeme moderným strojovým parkom, predovšetkým značiek Fendt, Claas, Horsch a pod. Naše stroje sú maximálne 3 roky staré.