Charakteristika spoločnosti

Agropartner, s.r.o. sa zaoberá uskutočňovaním stavieb a ich zmien, výkon činnosti stavebného dozoru-pozemné stavby.