Charakteristika spoločnosti

AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť vznikla v roku 1995. Prevažná časť aktivít tejto spoločnosti je zameraná na pestovanie ovocia: jahody, maliny, višne, marhule, broskyne, slivky a jablká. Následne sa venuje klasickej poľnohospodarskej výrobe zameranej na pestovanie hustosiatých plodín ako pšenica, repka olejná, sója, jačmeň.
Cieľom tejto spoločnosti je vytvorenie podmienok na spracovanie dopestovaného ovocia kontrétne výrobu 100% ovocno-zeleninových šťiav a destilátov.

Ponuky práce: AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.

1 - 1 z 1