Charakteristika spoločnosti

- Prvoprodukcia mlieka
- Chov HD
- Poľnohospodárska rastlinná a živočíšna výroba

Ponuky práce: AGROCONTRACT Mikuláš, a.s.

1 - 1 z 1