Charakteristika spoločnosti

Výroba, distribúcia a predaj mliečnych výrobkov. Spoločnosť má sídlo v Nitre.