Charakteristika spoločnosti

Poľnohospodárska firma s rastlinnou aj živočíšnou výrobou