Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá stavebnou činnosťou, rekonštrukciami bytových a nebytových priestorov, návrhmi interiérov a poradenstvom v oblasti stavebníctva.