Charakteristika spoločnosti

Farmaceutická spoločnosť zaoberajúca sa obchodom s liekmi a doplnkovou výživou