Charakteristika spoločnosti

Sme reklamná agentúra špecializujúca sa na výstavnictvo, kongresy.
Kompletné informácie na www.evka.eu