Charakteristika spoločnosti

distribúcia zdravotníckeho materiálu, veľkoobchod