Charakteristika spoločnosti

Elektro a kuchynské štúdio. Spoločnosť AGE Tech s.r.o. Čadca je na trhu úspešná 14 rokov ako predajňa elektra - biela technika, kuchynské štúdio produkuje kuchyne značky Dalno už 10 rokov.