Charakteristika spoločnosti

výroba izolačného skla, obchod s plochým sklom a jeho aplikáciami v architektúre