Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá správou bytových domov, projektovaním, rekonštrukciami, expertízami, statickými výpočtami pozemných stavieb. Poskytuje konzultácie a vzdelávaciu činnosť v oblasti pozemných stavieb.