Interný audítor

AEGON Slovensko

Place of work
Generálne riaditeľstvo, Slávičie údolie, Bratislava
Contract type
full-time
Start date
dohodou
Salary offered (gross)
dohodou

Information about the position

Job description, responsibilities and duties

• Delivery of internal audit plan, meeting the standards as set by the audit methodology and aligned with a comprehensive risk assessment,
• Controls identification, design evaluation and effectiveness testing, in line with audit methodology,
• Identification of opportunities to improve efficiency of processes,
• Reporting of audit findings and regular follow-up of action plans,
• Helping the most important projects in AEGON SK with project assurance and advisory,
• Active cooperation with 2nd line of defence (risk & compliance function),

Employee perks, benefits

zázemie stabilnej medzinárodnej finančnej spoločnosti
mladý, dynamický kolektív
príjemné pracovné prostredie
motivujúce finančné ohodnotenie
program sociálnych benefitov pre zamestnancov

Information about the selection process

V prípade Vášho záujmu o túto pozíciu nám pošlite prosím svoj profesijný životopis. Životopis z dôvodu ochrany osobných údajov vkladajte bez Vašej fotografie. Telefonicky budeme pozývať uchádzačov, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky. Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem o prácu v našej spoločnosti AEGON.

Podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov Vás informujeme, že Vaše osobné údaje, vrátane údajov obsiahnutých v zaslanom životopise, ktoré ste nám poskytli, budú spracúvané prevádzkovateľom, spoločnosťou AEGON Životná poisťovňa, a.s., so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 35 979 356, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3810/B účelom výberového konania na konkrétnu pozíciu. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje aj bez súhlasu dotknutých osôb v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce, ktorý je osobitným zákonom vo vzťahu k zákonu o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sa nikomu nesprístupňujú, neposkytujú ani nezverejňujú, a nie sú ani predmetom cezhraničného prenosu. Po ukončení výberového konania budú osobné údaje zlikvidované. Poučujeme Vás, že máte práva dotknutej osoby podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov, najmä právo vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané; zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov.

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

University education (Master's degree)

Language skills

English - Upper intermediate (B2)

Driving licence

B

Number of years of experience

3

Personality requirements and skills

• At least 3 year experience in internal audit/external audit (Big4) area, experience in insurance/finance field

Personality requirements and skills:
• Strong communication skills, both verbal and written, presentation of conclusions and recommendations,
• Punctuality, flexibility, focus on detail, meeting the deadlines,
• Ability to establish and maintain effective working relationships with both internal and external clients,
• Good organizational skills,

Advertiser

Brief description of the company

AEGON Slovensko patrí do koncernu AEGON, jednej z najväčších finančných skupín na svete, ktorá poskytuje produkty životného poistenia, dôchodkového zabezpečenia a sporivo-investičné produkty už viac ako 160 rokov. Koncern AEGON má sídlo v holandskom Haagu a spoločnosti pod neho patriace zamestnávajú viac ako 25000 zamestnancov po celom svete. Hlavnými trhmi koncernu sú Spojené štáty americké, Holandsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Ďalšími dôležitými trhmi sú Kanada, Čína, Maďarsko, Poľsko, Španielsko, Slovenská republika a Česká republika.
Koncern AEGON aplikuje model podnikania, pri ktorom splnomocňuje svoje lokálne spoločnosti pôsobiace v jednotlivých krajinách na identifikáciu a poskytovanie takých produktov a služieb, ktoré najlepšie spĺňajú rastúce požiadavky klientov, využívajúc distribučné kanály, ktoré sú najvýhodnejšie v rámci danej krajiny. AEGON je hrdý na schopnosť harmonizovať lokálny prístup a silu rýchlo expandujúcej globálnej spoločnosti.

Number of employees

100-149 employees

Company address

AEGON Slovenská republika
Slávičie údolie 106
811 02 Bratislava
http://www.aegon.sk
ID: 1435617   Dátum zverejnenia: 29.6.2016