Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária poskytujúca právne služby. Zabezpečujeme právnu pomoc v sporovej, zmluvnej či inej právnej agende najmä v oblasti obchodného, pracovného, občianskeho a správneho práva. Ďalšie informácie na stránke: www.akuhal.sk