Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária poskytujúca právne služby. Zabezpečujeme právnu pomoc v sporovej, zmluvnej či inej právnej agende najmä v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného a správneho práva. Ďalšie informácie na stránke: www.uhal.biz.