Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária Strémy s. r. o. je mladá a progresívna kancelária, ktorá pôsobí ako integrálna súčasť slovenskej právnickej obce od roku 2012. Právne služby poskytuje vo všetkých oblastiach práva, domácim i zahraničným klientom. Našou špecialitou je trestné právo, obhajoba v trestnom konaní, ale aj zastúpenie svedkov, či obetí trestných činov.