Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária poskytujúca svoje služby v oblasti obchodného, občianskeho, rodinného, pracovného, trestného, konkurzného práva a práva ochranných známok a dizajnov.