Charakteristika spoločnosti

Sme malý ale skúsený pracovný kolektív s perspektívou osobnostného rastu a uplatnenia pre ambicióznych právnikov.
Advokátska kancelária, konkurzný správca, rozhodcovský súd. Špecializujeme sa na súdne spory, konkurzy, mediáciu, v oblastiach obchodné právo, občianske právo, trestné právo, konkurzné právo, nehnuteľnosti, stavby.