Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária poskytujúca právne služby.