Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária MARIÁN VOJČÍK s.r.o. poskytuje svojim klientom komplexné právne služby. Kancelária má klientov v rámci celého Slovenska i v zahraničí, pričom sa zaoberá predovšetkým obchodnou, občianskou a pracovnoprávnou agendou, vrátane zastupovania v sporových a iných konaniach pred súdmi a orgánmi verejnej správy. Kancelária pri poskytovaní právnych služieb svojim klientom vychádza z bohatých praktických skúseností získavaných od roku 1994. Prioritou kancelárie je hľadanie kvalitných, efektívnych a pragmatických riešení problémov klientov.

Ponuky práce: Advokátska kancelária MARIÁN VOJČÍK s.r.o.

1 - 1 z 1