Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária MANDUCH, s. r. o. poskytuje komplexné právne služby v rôznych oblastiach práva, predovšetkým v oblasti občianskeho a obchodného práva s osobitným zameraním na odvetvie insolvenčného práva, konkurzov a reštrukturalizácií obchodných spoločností.

Zobraziť celú charakteristiku
Dlhodobo spolupracuje so spoločnosťou I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. vykonávajúcou správcovskú činnosť v rôznorodých konkurzných a reštrukturalizačných konaniach, ktorá patrí k lídrom v tomto odvetví práva na slovenskom trhu.

Skryť celú charakteristiku