Advokátska kancelária MANDUCH, s. r. o. poskytuje komplexné právne služby v rôznych oblastiach práva, predovšetkým v oblasti občianskeho práva vrátane ochrany osobnosti a práva obchodného s osobitným zameraním na odvetvie insolvenčného práva, konkurzov a reštrukturalizácií obchodných spoločností.

Úzko spolupracuje s advokátskou kanceláriou IKRÉNYI & REHÁK, s. r. o. a jej dcérskou spoločnosťou I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. vykonávajúcou správcovskú činnosť v zaujímavých konkurzných a reštrukturalizačných konaniach a patrí k lídrom v tomto odvetví práva na slovenskom trhu.


Ponuky spoločnosti e-mailom