Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária zaoberajúca sa obchodným, občianskym, trestným a medzinárodným právom súkromným (obchodným právom krajín západného Balkánu).