Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária poskytujúca právne služby vo všetkých oblastiach verejného i súkromného práva.